Już w 2017 r dane przedpandemiczne pokazywały, że ¼ pracowników na krajowym rynku pracy rozważa zmianę pracodawcy w czasie najbliższego półrocza. Opuszczenie murów biura przez pracownika, to naturalna kolej rzeczy, jednocześnie z punktu widzenia pracodawcy i działów HR – dobrze, by było ono .

Jednocześnie mniej więcej od 2010 r widzimy rok-do-roku wzrost procentowy rozwiazywania umów o prace przez pracowników, a tendencja ta cały czas postępuje. GUS wskazuje, że już w 2018 r wzrost osiągnął poziom 10%, a zarówno pandemia w 2019 r, jak i galopująca inflacja w 2022 tylko wzmocniły ten trend. Skalę problemu pokazuje również szereg badań m.in. Key Employer Challenges, gdzie okazało się, że zaledwie 10% firm spośród ponad 160 przebadanych w Polsce nie wskazuje tego problemu.

Pracownicy przychodzą i odchodzą, jednocześnie sytuacja na rynku pracy ciągle się zmienia – w chwili obecnej na niekorzyść pracodawców, a będzie jeszcze gorzej na co wskazuje m.in. uznany raport Hiring in the Modern Talent Marketplace, podkreślający trudności przed którymi stają działy HR i biznes. 59% z przebadanych 500 managerów odpowiedzialnych za zatrudnianie twierdzi, że poszukiwanie odpowiedniego pracownika stało się trudniejsze niż było na przestrzeni ostatnich trzech lat. Natomiast 78% jest zdania, że obowiązujące wymagania wobec kandydatów trzeba zrewaluować aby znaleźć odpowiednich kandydatów. Największą bolączką w procesach rekrutacyjnych są: brak odpowiednich umiejętności kandydatów, małe doświadczenie i niska ilość aplikacji. Analiza Korn Ferry przewiduje globalny deficyt ponad 82 milionów pracowników do 2030 roku, zaś przewidywane straty wywołane brakiem odpowiednich umiejętności będą efektem strat na poziomie 8.452 trylionów dolarów niezrealizowanego rocznego przychodu. W Japonii, gdzie często udaje się przewidzieć HR’owe trendy i odpowiednio na nie przygotować już 79% firm jest zaniepokojona niedostatkami talentów na rynku pracy.

Czyli zdecydowanie „łatwiej” już było – szerzący się niedobór talentów na rynku pracy, wzrost kosztów pozyskania pracowników, niewystarczające kompetencje aplikujących czy w końcu spadek ilości aplikacji.. to rzeczywistość, na którą jako działy HR musimy się przygotować. Jak wiec to zrobić? Interesujące strategie i inspiracje regularnie publikujemy na  naszym blogu oraz rozmawiamy z najlepszymi ekspertami w cyklu podcastów. Dlatego też warto nas obserwować ???? Już wkrótce podejmiemy m.in. temat Bumerangów, czyli powracających do firmy pracowników i tego – w jaki sposób, jako HR manager możesz przygotować się na zbliżający się kryzys.