Regulamin aplikacji Bloomify („Regulamin”)

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę Edustrada Sp. z o.o. w ramach aplikacji Bloomify, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.). Rejestrując się w Bloomify Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie i akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jej przestrzegania.

1. Definicje

Aplikacja – Aplikacja Bloomify, instalowana na urządzeniach z systemem Android i iOS
Usługodawca – firma Edustrada Sp. z o.o., Ul. Młynowa 80/U1, 15–404 Białystok, NIP: 542–344-91–12,
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji
Dane osobowe — wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,
Sklep – Google Play lub Apple Store, w zależności od systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu, na którym użytkownik korzysta z Aplikacji
Materiały – treści udostępniane przez Usługodawcę za pomocą Aplikacji
Urządzenie – urządzenie mobilne (telefon, tablet) z systemem operacyjnym Android, lub iOS
Notatki – notatki, które Użytkownik robi dla siebie samego odpowiadając na pytania zawarte w Materiałach
Feedback — komentarze Użytkownika nt. Aplikacji i Materiałów

2. Ogólne warunki korzystania z Aplikacji

Usługodawca udostępnia Użytkownikom Aplikację, w której umieszczone są Materiały
Materiały służą poszerzaniu wiedzy, inspirowaniu, zachęcaniu Użytkownika do wykorzystania wiedzy w swoim życiu
Wymogiem korzystania z Aplikacji jest posiadanie Urządzenia
Pierwszym krokiem jest instalacja Aplikacji poprzez Sklep
Aby korzystać z Aplikacji Użytkownik rejestruje się po przejściu pierwszej pigułki wiedzy
Rejestracja oznacza założenie konta Użytkownika i jest równoznaczna z akceptacją zapisów w niniejszym Regulaminie
Użytkownik przekazuje w Aplikacji swoje dane w celu dostosowania Materiałów i sposobu działania Aplikacji do specyfiki Użytkownika
W razie łamania zapisów Regulaminu Usługodawca ma prawo usunąć konto Użytkownika

3. Dane osobowe

Użytkownik przekazuje w Aplikacji następujące dane metryczkowe: e‑mail, imię, wiek, płeć, rodzaj stanowiska pracy, zdjęcie (nieobowiązkowo)
Użytkownik przekazuje w Aplikacji również dane będące opiniami, przekonaniami nt. siebie samego, ludzi, świata.
Powyższe dane są potrzebne Usługodawcy do celów statystycznych, do tworzenia profili (grup) Użytkowników o podobnych cechach, a następnie dostosowywania działania Aplikacji do specyfiki poszczególnych profili (grup)
Administratorem danych osobowych Użytkownika Usługodawca. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
Usługodawca dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności osób korzystających z Aplikacji. Usługodawca gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

4. Odpłatność

Aplikacja w momencie akceptacji tego Regulaminu udostępniana jest bezpłatnie
Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia opłat za korzystanie z Aplikacji, o czym poinformuje Użytkownika drogą mailową.
Użytkownik będzie miał prawo kontynuować korzystanie z Aplikacji odpłatnie, bądź skasować swoje konto Użytkownika

5. Własność intelektualna

Usługodawca zapewnia, że jest właścicielem Aplikacji i przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Aplikacji, jak również zawartych w nich Materiałów.
Usługodawca nie ma praw autorskich do Notatek Użytkowników robionych przez nich w Aplikacji i nie może ich sprzedawać, dystrybuować, udostępniać bez zgody Użytkowników
Usługodawca może wszakże przetwarzać dane zawarte w Notatkach w celu optymalizacji działania Aplikacji, wyboru jakie nowe Materiały będzie tworzył i jakie nowe funkcje są potrzebne do wdrożenia w Aplikacji. Potraktuje je zatem jako sugestie pod kątem rozwoju Aplikacji.
Usługodawca może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o zgodę na upublicznienie jego wpisów w Notatkach w celu inspirowania, edukowania, motywowania innych Użytkowników, lub potencjalnych Użytkowników.
W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na taką prośbę Usługodawca może umieścić fragmenty Notatek na swoich kanałach w mediach społecznościowych, wykorzystać w Materiałach, wykorzystać w swoich materiałach marketingowych, zacytować w wywiadach medialnych, udostępnić innym Użytkownikom w Aplikacji anonimizując je.
Użytkownik w pełni odpowiada za treści Notatek, za ich zgodność z prawem, oryginalność i gwarantuje, że nie umieści w Notatkach treści, które naruszają prawa autorskie innych osób
Usługodawca ma prawo korzystać z Feedbacku udzielanego przez Użytkowników do rozwoju Aplikacji, jak również umieszczać anonimowo jego fragmentu w swoich materiałach marketingowych i serwisach społecznościowych

6. Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy

Usługodawca dokłada wszelkich starań, by Aplikacja sama w sobie, jak również zawarte w niej Materiały dawały Użytkownikom jak największą wartość, korzyść
Usługodawca nie ponosi wszakże odpowiedzialności za to, jak Użytkownicy zinterpretują Materiały i za konsekwencje działań Użytkowników poza Aplikacją.
Wszelkie problemy, usterki, wątpliwości co do korzystania z Aplikacji Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy na adres contact@bloomify.app

7. Zmiana postanowień umowy

Wraz z rozwojem Aplikacji będzie się zmieniał Regulamin
Usługodawca poinformuje Użytkownika o zmianie Regulaminu drogą e‑mailową, lub poprzez aplikację mobilną najpóźniej na 7 dni przed wejściem zmian w życie.
Użytkownik będzie mógł skasować konto w razie braku akceptacji nowych postanowień w Regulaminie, wysyłając o to prośbę do Usługodawcy drogą mailową na adres: contact@bloomify.app

W przypadku skasowania konta, z Aplikacji usunięte zostaną dane osobowe Użytkownika.

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę Edustrada Sp. z o.o. w ramach aplikacji Bloomify, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.). Rejestrując się w Bloomify Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie i akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jej przestrzegania.

1. Definicje

Aplikacja – Aplikacja Bloomify, instalowana na urządzeniach z systemem Android i iOS
Usługodawca – firma Edustrada Sp. z o.o., Ul. Młynowa 80/U1, 15–404 Białystok, NIP: 542–344-91–12,
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji
Dane osobowe — wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,
Sklep – Google Play lub Apple Store, w zależności od systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu, na którym użytkownik korzysta z Aplikacji
Materiały – treści udostępniane przez Usługodawcę za pomocą Aplikacji
Urządzenie – urządzenie mobilne (telefon, tablet) z systemem operacyjnym Android, lub iOS
Notatki – notatki, które Użytkownik robi dla siebie samego odpowiadając na pytania zawarte w Materiałach
Feedback — komentarze Użytkownika nt. Aplikacji i Materiałów

2. Ogólne warunki korzystania z Aplikacji

Usługodawca udostępnia Użytkownikom Aplikację, w której umieszczone są Materiały
Materiały służą poszerzaniu wiedzy, inspirowaniu, zachęcaniu Użytkownika do wykorzystania wiedzy w swoim życiu
Wymogiem korzystania z Aplikacji jest posiadanie Urządzenia
Pierwszym krokiem jest instalacja Aplikacji poprzez Sklep
Aby korzystać z Aplikacji Użytkownik rejestruje się po przejściu pierwszej pigułki wiedzy
Rejestracja oznacza założenie konta Użytkownika i jest równoznaczna z akceptacją zapisów w niniejszym Regulaminie
Użytkownik przekazuje w Aplikacji swoje dane w celu dostosowania Materiałów i sposobu działania Aplikacji do specyfiki Użytkownika
W razie łamania zapisów Regulaminu Usługodawca ma prawo usunąć konto Użytkownika

3. Dane osobowe

Użytkownik przekazuje w Aplikacji następujące dane metryczkowe: e‑mail, imię, wiek, płeć, rodzaj stanowiska pracy, zdjęcie (nieobowiązkowo)
Użytkownik przekazuje w Aplikacji również dane będące opiniami, przekonaniami nt. siebie samego, ludzi, świata.
Powyższe dane są potrzebne Usługodawcy do celów statystycznych, do tworzenia profili (grup) Użytkowników o podobnych cechach, a następnie dostosowywania działania Aplikacji do specyfiki poszczególnych profili (grup)
Administratorem danych osobowych Użytkownika Usługodawca. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
Usługodawca dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności osób korzystających z Aplikacji. Usługodawca gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

4. Odpłatność

Aplikacja w momencie akceptacji tego Regulaminu udostępniana jest bezpłatnie
Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia opłat za korzystanie z Aplikacji, o czym poinformuje Użytkownika drogą mailową.
Użytkownik będzie miał prawo kontynuować korzystanie z Aplikacji odpłatnie, bądź skasować swoje konto Użytkownika

5. Własność intelektualna

Usługodawca zapewnia, że jest właścicielem Aplikacji i przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Aplikacji, jak również zawartych w nich Materiałów.
Usługodawca nie ma praw autorskich do Notatek Użytkowników robionych przez nich w Aplikacji i nie może ich sprzedawać, dystrybuować, udostępniać bez zgody Użytkowników
Usługodawca może wszakże przetwarzać dane zawarte w Notatkach w celu optymalizacji działania Aplikacji, wyboru jakie nowe Materiały będzie tworzył i jakie nowe funkcje są potrzebne do wdrożenia w Aplikacji. Potraktuje je zatem jako sugestie pod kątem rozwoju Aplikacji.
Usługodawca może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o zgodę na upublicznienie jego wpisów w Notatkach w celu inspirowania, edukowania, motywowania innych Użytkowników, lub potencjalnych Użytkowników.
W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na taką prośbę Usługodawca może umieścić fragmenty Notatek na swoich kanałach w mediach społecznościowych, wykorzystać w Materiałach, wykorzystać w swoich materiałach marketingowych, zacytować w wywiadach medialnych, udostępnić innym Użytkownikom w Aplikacji anonimizując je.
Użytkownik w pełni odpowiada za treści Notatek, za ich zgodność z prawem, oryginalność i gwarantuje, że nie umieści w Notatkach treści, które naruszają prawa autorskie innych osób
Usługodawca ma prawo korzystać z Feedbacku udzielanego przez Użytkowników do rozwoju Aplikacji, jak również umieszczać anonimowo jego fragmentu w swoich materiałach marketingowych i serwisach społecznościowych

6. Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy

Usługodawca dokłada wszelkich starań, by Aplikacja sama w sobie, jak również zawarte w niej Materiały dawały Użytkownikom jak największą wartość, korzyść
Usługodawca nie ponosi wszakże odpowiedzialności za to, jak Użytkownicy zinterpretują Materiały i za konsekwencje działań Użytkowników poza Aplikacją.
Wszelkie problemy, usterki, wątpliwości co do korzystania z Aplikacji Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy na adres contact@bloomify.app

7. Zmiana postanowień umowy

Wraz z rozwojem Aplikacji będzie się zmieniał Regulamin
Usługodawca poinformuje Użytkownika o zmianie Regulaminu drogą e‑mailową, lub poprzez aplikację mobilną najpóźniej na 7 dni przed wejściem zmian w życie.
Użytkownik będzie mógł skasować konto w razie braku akceptacji nowych postanowień w Regulaminie, wysyłając o to prośbę do Usługodawcy drogą mailową na adres: contact@bloomify.app

W przypadku skasowania konta, z Aplikacji usunięte zostaną dane osobowe Użytkownika.

Kontakt